THÔNG TIN SHIPPER THỰC HIỆN GIẢN CÁCH XÃ HỘI 

Họ và tên

NGÔ QUANG THÌN

Vị trí công việc

ĐH Giao hàng/ Shipper

Địa bàn HĐ

Q.01 

Mã số nhân viên

0007


Bài sau
« Prev Post
Bài sau
Next Post »

1 comments:

Chuyển đến comments
Ngô Quang Thìn
QUẢN TRỊ VIÊN
lúc 22:32 2 tháng 8, 2021 ×

Thẻ nhân viên

Congrats bro Ngô Quang Thìn you got PERTAMAX...! hehehehe...
Phản hồi
avatar

BẠN NHẬN XÉT

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.