THÔNG TIN SHIPPER THỰC HIỆN GIẢN CÁCH XÃ HỘI 

Họ và tên

NGUYỄN XUÂN DIÊU

Vị trí công việc

TK Giao hàng/ Shipper

Địa bàn HĐ

   quận Bình Tân 

Mã số nhân viên

0005Bài sau
« Prev Post
Bài sau
Next Post »

BẠN NHẬN XÉT

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.