THÔNG TIN SHIPPER THỰC HIỆN GIẢN CÁCH XÃ HỘI 

Họ và tên

LÊ THỊ TUYẾT VÂN

Vị trí công việc

ĐH Giao hàng/ Shipper

Địa bàn HĐ

Q.10 

Mã số nhân viên

0009
Bài sau
« Prev Post
Bài sau
Next Post »

BẠN NHẬN XÉT

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.