THÔNG TIN SHIPPER THỰC HIỆN GIẢN CÁCH XÃ HỘI 


Họ và tên

CỦNG PHI LONG

Vị trí công việc

CNTD Giao SP/ Shipper

Địa bàn HĐ

Q.3 

Mã số nhân viên

0004
Bài sau
« Prev Post
Bài sau
Next Post »

BẠN NHẬN XÉT

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.