THÔNG TIN SHIPPER THỰC HIỆN GIẢN CÁCH XÃ HỘI 

Họ và tên

NGUYỄN THỊ HIÊN

Vị trí công việc

ĐH Giao SP/ Shipper

Địa bàn HĐ

Q.Bình Thạnh

Mã số nhân viên

     0006

Bài sau
« Prev Post
Bài sau
Next Post »

BẠN NHẬN XÉT

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.